EN 342

    Producten van MASCOT die zijn gecertificeerd volgens de norm EN 342:2017 bieden u een hoge mate van bescherming tegen de kou.

    EN 342

    Kleding die is gecertificeerd volgens EN 342:2017 beschermt u tegen kou. Goede kleding is een vereiste wanneer u werkt in koude omgevingen. Het is namelijk belangrijk om goed beschermd te zijn en warm te blijven. Een koude omgeving wordt gekarakteriseerd door een temperatuur van -5 °C of lager. Niet alleen gemeten aan de hand van de luchttemperatuur, maar ook aan de hand van vocht en wind. Bij veel wind kan een hogere isolatie nodig zijn, zelfs bij een onveranderde temperatuur. Het is belangrijk dat de werkkleding droog blijft. De bescherming kan namelijk minder worden als de kleding nat wordt. Voor betere bescherming tegen kou en om plaatselijke afkoeling te voorkomen, is kleding voor handen, voeten en hoofd ook noodzakelijk. Tegelijkertijd is het van belang dat kleding dichtgeritst is en goed aansluit, bijvoorbeeld rond de pols.

    Ieder product met EN 342:2017 is afzonderlijk gecertificeerd conform EN 342:2017 in verschillende klassen. Deze klassen beschrijven de isolatiewaarde van het product, de luchtdoorlaatbaarheid en eventuele waterdichtheid. De letter Y naast het EN 342:2017-pictogram geeft de isolatiewaarde aan. Die staat bij MASCOT niet naast het symbool, maar in principe boven de productinformatie. De isolatiewaarde wordt aangegeven met Icler-waarden, maar bij MASCOT rekenen we de Icler-waarden om naar clo, waarbij 1 clo gelijk is aan 0,155 m2K/W. De luchtdoorlaatbaarheid, aangeduid met de letters AP (Air Permeability), wordt aangegeven met klasse 1-3, waarbij 3 de hoogste klasse is. Dat wil zeggen dat u met klasse 3 de beste bescherming bereikt tegen koude lucht die door het materiaal kan dringen om het lichaam te bereiken. Dit getal staat rechts van het certificeringssymbool. De waterdichtheid wordt getoond met de letters WP en wordt alleen aangegeven als het product waterdicht is. In geval het product waterdicht is, staat WP op het certificeringssymbool.

    U kunt de bescherming en levensduur van de werkkleding verlengen door deze op een droge plek te bewaren en te verzorgen in overeenstemming met de wasvoorschriften in de kleding.