MASCOT en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Veruit het grootste deel van de producten van MASCOT wordt geproduceerd in onze eigen fabrieken, waar de productie effectief gebeurt met groot respect voor mens en milieu.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De VN hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd waarbij van alle landen, bedrijven en organisaties wordt verwacht dat ze eraan werken om deze vóór 2030 te bereiken. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn gemeenschappelijke doelstellingen zodat alle spelers de wereldwijde behoeften kunnen omzetten in zakelijke oplossingen die kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst voor komende generaties.

MASCOT werkt met alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen op verschillende niveaus, en die inzet willen wij uitbreiden en intensiveren op weg naar 2030. Met de productie van werkkleding willen wij onder andere bijdragen aan het uitbannen van armoede en honger, zorgen voor gezondheidszorg en onderwijs, en fatsoenlijke banen creëren. Op de volgende pagina's kunt u lezen hoe we dat willen doen.

Geen armoede
Kom meer te weten
Geen honger
Kom meer te weten
Goede gezondheid en welzijn
Kom meer te weten
Kwaliteitsonderwijs Gendergelijkheid
Kom meer te weten
Schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie Eerlijk werk en economische groei
Kom meer te weten
Industrie, innovatie en infrastructuur
Ongelijkheid verminderen Duurzame steden en gemeenschappen Verantwoorde consumptie en productie
Kom meer te weten
Klimaatactie Leven in het water Leven op het land
Vrede, justitie en sterke publieke diensten Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Kom meer te weten

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen beschrijven een aantal wereldwijde uitdagingen waaraan alle lidstaten van de VN moeten werken om de doelen te bereiken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hangen onderling samen en vormen een evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: economische, sociale en milieukundige ontwikkeling.

Goede, zekere en veilige werkomstandigheden bij de productie-MASCOT ACCELERATE

MASCOT neemt de verantwoordelijkheid voor mens en milieu

MASCOT streeft ernaar om binnen de volledige productieketen duurzame oplossingen te creëren. Als wereldwijd textielbedrijf dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen en milieu, zowel op productielocaties als in de rest van de toeleveringsketen. Voor ons is die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend.