Milieubeleid in de eigen fabrieken van MASCOT

  Ongeveer 75% van de werkkleding die we naar onze klanten sturen, wordt geproduceerd in onze eigen fabrieken in Vietnam en Laos. Daar leven we het milieubeleid van lokale overheden, het beleid van het industriegebied en de milieuaspecten in SA8000 volledig na.

  De producten krijgen vorm-seamstress-Laos

  Het milieubeleid is dus gebaseerd op documenten betreffende arbeidsveiligheid, milieucode en milieueffectbeoordeling en het SA8000-handboek onder Social Accountability SA8000: 2014 voor methoden voor de controle en behandeling van met name normaal afval en gevaarlijk afval.

  De fabrieken zijn gecertificeerd volgens SA8000 onder Social Accountability International (SAI), www.sa-intl.org.

  Lees verder

  Overheidsvoorschriften

  Het ministerie van natuurlijke hulpbronnen en milieu reguleert in detail alles met betrekking tot het milieu: gevaarlijk afval, normaal afval, periodiek milieutoezicht, rapportagestructuur, milieueffectbeoordeling enz.

  Beleid van de industriegebieden

  De fabrieken van MASCOT liggen in officiële, gevestigde industriegebieden die zijn goedgekeurd door het ministerie van Algemene Zaken van Vietnam en Laos. Alle gebieden hebben beleid en controles betreffende afvalbeheer. De afvalwaterzuivering wordt uitgevoerd door de industriegebieden en gecontroleerd door milieuagentschappen. MASCOT registreert het afvalwater (huishoudelijk afvalwater en industrieel afvalwater voor laboratoriumtests) en het waterverbruik.

  Normaal afval - Gevaarlijk afval - Truck

  Afvalbeheer door MASCOT

  Normaal afval

  Al het normale afval wordt geclassificeerd en gesorteerd in verschillende containers: stof, papier, garen, beschadigde pallets, beschadigde kartonnen dozen (alleen als ze zo beschadigd zijn dat ze niet kunnen worden hergebruikt) en delen van beschadigde apparatuur zonder gevaarlijke onderdelen. Alles wordt gesorteerd en 2-3 keer per week volgens gedocumenteerde procedures opgehaald door gecertificeerde afvalverwerkende bedrijven. Ander normaal afval zoals voedselafval wordt ook behandeld volgens gedocumenteerde procedures. Er is toezicht op de afvalverwerking en eventuele onregelmatigheden worden gemeld bij het management. Al het afval dat kan worden hergebruikt, wordt opgehaald door bedrijven waarmee we een contract hebben en vervolgens opnieuw gebruikt. Zo worden de afgesneden stukken stof uit de productie bijvoorbeeld opgehaald voor recycling. Al het recyclingafval wordt opgenomen in een rapport dat is onderverdeeld in verschillende materialen: katoen, nylon, vodden, papier, composiet en hout. Alles wordt afzonderlijk gerapporteerd.

  Gevaarlijk afval

  De hoeveelheid gevaarlijk afval in de eigen fabrieken van MASCOT is beperkt, omdat de productie voornamelijk naaien betreft. Al het gevaarlijke afval wordt geclassificeerd en gesorteerd in afzonderlijke containers: bijvoorbeeld gebruikte olie, doeken of materialen die gevaarlijk afval hebben geabsorbeerd, metalen vaten zoals vaten met verfresten, bleekmiddel, medisch afval (waaronder scherpe voorwerpen), gebruikte batterijen, gebruikte elektronische onderdelen en elektronica.

  Op de vaten voor gevaarlijk afval is duidelijk de inhoud aangegeven, zowel in het Engels als in het Vietnamees of Laotiaans. Alleen personen die zijn opgeleid in het omgaan met en inzamelen van gevaarlijk afval, mogen gevaarlijk afval hanteren en verzamelen en het overbrengen naar de afvalcontainers. Getrainde veiligheidsvertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het controleren van de afvalcontainers en het bewaken van de exacte hoeveelheid, en ze zijn eveneens verantwoordelijk voor de overdracht van gevaarlijk afval aan een geautoriseerde afvalinzamelaar.

  Werkomgeving

  MASCOT heeft vezel- en stofreductiesystemen. De werkplek is schoon en netjes en wordt gedurende de dag voortdurend schoongemaakt. De werktemperatuur wordt met airconditioning geregeld tot een maximale binnentemperatuur van 27°C en een luchtvochtigheid van 65%, en er is goede ventilatie. Het geluid wordt gemeten en op een acceptabel niveau gehouden. MASCOT traint alle medewerkers in het besparen van water, energie en papier, en in het veilig en opgeruimd houden van de werkplek.