Fatsoenlijk werk haalt mensen uit armoede

  Woman - Elke naaister is gespecialiseerd in een bepaald onderdeel dat ze perfect beheerst. Op deze manier verloopt de productie het meest efficiënt en met de minste kans op fouten.
  Geen armoede

  Geen armoede

  MASCOT produceert in landen waar armoede op sommige plekken een uitdaging is. Door goede en fatsoenlijke banen te bieden met een bijpassend salaris dragen wij bij aan het verhogen van de levensstandaard in deze gebieden. MASCOT levert daarmee een wezenlijke sociaaleconomische bijdrage aan de ontwikkeling van de arme gebieden waar onze medewerkers vandaan komen. MASCOT breidt de productie in Laos steeds uit, zodat we meer mensen kunnen aannemen om verder bij te dragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land. Medewerkers voor de fabriek worden meestal geworven in de omliggende dorpen waar armoede kan heersen. Om de kosten voor medewerkers te beperken en om hun persoonlijke veiligheid te verbeteren, biedt MASCOT bovendien dagelijks vervoer aan tussen de fabriek en hun dorp.

  Gendergelijkheid

  Gendergelijkheid

  Het vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoel richt zich op het bereiken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en op het versterken van de rechten en mogelijkheden van vrouwen en meisjes wereldwijd.

  Meer dan 2400 van de werknemers van MASCOT werken buiten Europa, waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving doorgaans het grootst is. Hier wordt bijvoorbeeld een scheve verhouding waargenomen tussen mannen en vrouwen op het vlak van gezondheid, medezeggenschap en economische activiteiten.

  In de fabrieken van MASCOT in Vietnam is 86% van de werknemers vrouw. In Laos is 81% van de werknemers van de MASCOT-fabriek vrouw. Het beleid van MASCOT is uiteraard dat alle werknemers dezelfde mogelijkheden hebben, net zoals dat altijd degenen met de beste kwalificaties worden aangenomen, ongeacht geslacht. Met een meerderheid aan vrouwelijke werknemers dringen wij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen terug, aangezien economische activiteit bijdraagt aan die gelijkheid. Dankzij de toegang tot de gratis zorgkliniek van het bedrijf neemt de gezondheid van vrouwen ook toe.

  Eerlijk werk en economische groei

  Waardig werk en economische groei

  Bij MASCOT investeren we sterk in innovatie en marktontwikkeling. Dat zorgt allebei voor groei, wat verdere productieve werkgelegenheid creëert, aangezien de investeringen van MASCOT worden gedaan in zowel technologie als managementsystemen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor onze productie in Vietnam en Laos.

  De salarissen van de werknemers van MASCOT in Vietnam en Laos groeien ieder jaar procentueel veel meer dan de Europese lonen. Op die manier dragen we bij MASCOT niet alleen bij aan het verkleinen van de ongelijkheid tussen landen. We dragen ook bij aan een algemene salarisgroei in de regio's waar wij onze fabrieken hebben. En met het goede werkklimaat dat wij onze werknemers bieden, vergroten wij ook de arbeidsomstandigheden in de regio in het algemeen, aangezien andere lokale werkgevers anders hun werknemers verliezen. Wij scheppen fatsoenlijke banen en stimuleren andere spelers in de lokale omgeving om hetzelfde te doen.

  Wij nemen 'Mascoteers' in dienst

  Productie

  Maatschappelijke verantwoordelijkheid