Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus

  MASCOT is een internationaal bedrijf met grote ambities. Dat gaat gepaard met een verantwoordelijkheid – zowel voor de mensen die de producten van MASCOT produceren als voor het milieu. Dat is een verantwoordelijkheid die MASCOT serieus neemt.

  Sky Works_Rooftop_workers_men

  Een verantwoord en goed bedrijf zijn kent drie dimensies. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen:

  • De economische verantwoordelijkheid
  • De maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • De verantwoordelijkheid voor het milieu

  Hieraan wordt vaak gerefereerd als de Triple Bottom Line of Triple P (People, Planet, Profit).

  Voor economische groei en verantwoordelijkheid voor het milieu is het vereist dat we bewust omgaan met het verbruik van artikelen en hulpbronnen. We moeten ervoor zorgen dat ons verbruik en de manier waarop wij wereldwijd produceren op een verantwoorde manier gebeurt voor mens en milieu, zowel nu als in de toekomst.

  Kwaliteit en veiligheid van producten staan centraal

  Het werk van MASCOT heeft als uitgangspunt altijd het evenwicht tussen:

  • Hoge productkwaliteit
  • Hoge productveiligheid

  Met hoge productkwaliteit bedoelen we onder andere slijtvastheid, en onder hoge productveiligheid verstaan we producten met een verantwoord profiel op het vlak van sociale omstandigheden en milieu. Alles moet in evenwicht zijn om het bedrijf gezond en innovatief te houden met een goed klantenpotentieel. Bovendien moet u met het kopen van MASCOT-producten goede zaken doen.

  Wij produceren 'lievelingswerkkleding'

  Testen, kwaliteit en fatsoen zijn niet alleen diep verankerd in het DNA van MASCOT, maar ook in de methode om verantwoord te produceren voor de toekomst. Onze focus ligt op het produceren van artikelen die zo lang mogelijk meegaan, met het beste gebruik van hulpbronnen en met zo min mogelijk afval en verontreiniging.

  Bovendien moeten de producten innovatief zijn en voldoen aan de eisen van klanten, zodat elk product 'lievelingswerkkleding' wordt, die mensen steeds weer willen dragen gedurende lange tijd, totdat deze volledig versleten is. Dat levert op alle mogelijke manieren winst op – niet alleen voor het milieu, maar zeker ook voor u.

  Lees hier meer over producten met zorg:

  Werkkleding met verantwoordelijkheid

  Man_Model_Sitting_Nature_fleece jumper

  Leveranciers die zorgdragen voor het milieu

  Er zijn veel manieren om de productie van werkkleding verantwoorder te maken. Bij MASCOT zoeken we steeds naar mogelijkheden om onze inzet voor het milieu te verbeteren, daarom staan we altijd stil bij de hulpbronnen die we gebruiken. We nemen continu nieuwe maatregelen rond onze producten.

  Textiel en overige grondstoffen

  Het hergebruik van materialen in de kleding is slechts één van de mogelijkheden om de impact van de kledingproductie op het milieu te verlagen. Een ander aandachtsgebied is om materialen te kiezen van leveranciers die ook oog hebben voor het milieu bij het maken van bijvoorbeeld textiel. Het leeuwendeel van de miljoenen meters stof die MASCOT elk jaar koopt, hebben we bijvoorbeeld gekocht bij leveranciers die zowel het bluesign®- als het ISO 14001-certificaat hebben. Daarnaast werken we eraan om delen van het verfproces te veranderen naar verven zonder of met minimaal gebruik van water.

  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn ook de doelen van MASCOT

  Bij MASCOT nemen we onze verantwoordelijkheid met liefde, maar we stellen ons ook bescheiden op voor de taak. Er zijn veel aspecten om in overweging te nemen als je een verschil wilt maken. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn een goede bril om de reis naar meer verantwoordelijkheid mee te bekijken. Bij MASCOT hebben we zeven van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen gekozen waarvoor we het meeste kunnen betekenen. We proberen continu om onze invloed, aanpassing en ontwikkeling in te zetten voor een meer verantwoorde toekomst, en daarom werken we natuurlijk ook aan alle 17 doelen.

  Lees hoe MASCOT werkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

  MASCOT en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen