Goede, zekere en veilige werkomstandigheden bij de productie

  Bij MASCOT naaien wij de kleding zelf. We hebben +3500 medewerkers die werkkleding en winterkleding maken in de fabrieken van MASCOT in Vietnam en Laos. Ze werken er in een Europese werkcultuur met zekere en veilige arbeidsvoorwaarden.

  MASCOT® Vietnam

  Vietnam A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  MASCOT® Laos

  Laos A0D6639B-D31F-4CE0-907E-2E285A86F634

  De eerste fabriek van MASCOT in Azië werd in gebruik genomen in maart 2008. Tegenwoordig werken er +3500 MASCOT-medewerkers in Vietnam en Laos aan de productie van werkkleding en winterkleding. Op dit moment wordt de fabriek in Laos stevig uitgebreid.

  Wij nemen 'Mascoteers' in dienst

  Veruit het grootste deel van de producten van MASCOT – alle winterkleding en werkkleding – maken we zelf in onze eigen fabrieken. Als er ieder jaar vele miljoenen kwaliteitsproducten moeten worden geproduceerd in een effectieve productieketen, zijn daar bekwame en toegewijde medewerkers voor nodig. Daarom hebben we een eigen, bijzonder ervaren HR-afdeling, zowel in Vietnam als in Laos. Zij zorgen voor de werving van alle nieuwe medewerkers. Bij hun aanstelling gaan we uiteraard ook uit van kwalificaties en mindset, net zoals in de Europese bedrijven van MASCOT. Doordat we alle werknemers zelf werven, kunnen we garanderen dat de minimumleeftijd voor voltijdswerk altijd wordt gerespecteerd en dat we geen kinderarbeid hebben. Alle medewerkers hebben goede arbeidsvoorwaarden met een fatsoenlijk salaris, en beloning en bonusmogelijkheden zijn volledig transparant. Eventueel overwerk wordt vooraf gemeld en wordt betaald op basis van procentuele toeslagen. De medewerkers hebben uiteraard vrijheid van organisatie en recht op collectieve onderhandelingen. De HR-afdeling van MASCOT voert ook een permanente dialoog met organisaties en instanties zoals het ministerie van werkgelegenheid om ervoor te zorgen dat de hoogst mogelijke arbeidsvoorwaarden worden geïmplementeerd. We hebben verschillende prijzen gekregen voor onze goede werkomgeving en omdat we optreden als werkgever met goede en veilige banen.

  MASCOT® Vietnam - Ney Year - Dancing

  Nieuwjaar is een enorm evenement voor de Aziatische Mascoteers. Het feest heeft zowel officiële elementen als meer informele aspecten, zoals een dans-/zang-/theaterwedstrijd. Competitief ingestelde medewerkers bereiden zich al weken van tevoren in hun vrije tijd voor, in de hoop het beste optreden te geven en de wedstrijd te winnen.

  Veiligheid heeft de hoogste prioriteit

  Veiligheid staat al vanaf dag één boven aan de agenda. Zo hebben zich tijdens de bouw van onze fabrieken geen bedrijfsongevallen voorgedaan. Dat is een zeldzaamheid in Vietnam en Laos. Het is gelukt dankzij een grondige basistraining in veiligheid voor alle bouwmedewerkers, strenge regels voor bijvoorbeeld veiligheidshelmen en veiligheidsprocedures en dagelijkse controle van de bouwplaats. De controles werden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alle regels werden nageleefd en dat er alleen goedgekeurde machines werden toegelaten op de bouwplaats.

  In de fabrieken is veiligheidstraining ook aan de orde van de dag. Alle medewerkers doorlopen vanaf de eerste dag van hun contract een veiligheidstrainingsprogramma, en volgen vervolgens voortdurend veiligheidstrainingen zodat er geen enkele twijfel is over bijvoorbeeld de bediening van machines. Daarnaast voert MASCOT dagelijks veiligheidsinspecties uit en hebben alle afdelingen veiligheidsmedewerkers. MASCOT registreert alle veiligheidsincidenten en het gezondheids- en veiligheidscomité evalueert alle gebeurtenissen. Naast training met betrekking tot het dagelijks werk houdt MASCOT regelmatig brandblusoefeningen, ontruimingsoefeningen en EHBO-cursussen. Daarnaast is er training en kennis van verkeersveiligheid.

  Vietnam - Fire drill - people

  Gezonde medewerkers

  Wie ervoor kiest zijn productie in een of meer ontwikkelingslanden te vestigen, kiest ervoor zich te verplichten aan de medewerkers en het lokale milieu. Dit omvat een aantal uitgebreide maatregelen voor een goede werkomgeving, een hoge mate van veiligheid en, niet het minst, gezondheid voor de werknemers. Zo hebben we vanaf het begin bij de fabrieken eigen zorgklinieken gebouwd. Hier kunnen alle medewerkers die in dienst zijn gratis medische hulp krijgen van bekwame artsen en verpleegkundigen. De gezondheidsklinieken zijn officieel geregistreerd en gecertificeerd door de overheid. Het gezondheidspersoneel doet ook veel in de vorm van preventief gezondheidswerk en voorlichtingscampagnes. Met de voorlichtingscampagnes wil MASCOT medewerkers kennis bijbrengen over hoe zij voor hun gezondheid kunnen zorgen, bijvoorbeeld met de juiste eetgewoonten en een goede persoonlijke hygiëne. Daarnaast worden voorlichtingscampagnes gemaakt over (besmettelijke) ziektes en epidemieën.

  Alle medewerkers genieten iedere dag van een goede en voedzame gratis maaltijd in de kantine. Het menu wordt zorgvuldig samengesteld en wordt dagelijks met verse ingrediënten bereid, zodat het de juiste combinatie van voedingsstoffen bevat, lekker smaakt en goed vult. Artsen en verpleegkundigen van MASCOT houden dagelijks toezicht op de kantine van MASCOT. Iedere dag worden monsters van het eten genomen om hoge kwaliteit te garanderen en voedselvergiftiging te voorkomen.

  Vietnam - Gezonde medewerkers - people eating lunch

  Alle eigen productielocaties van MASCOT zijn gecertificeerd volgens de strengste MVO-certificering die er is, SA8000. Bij de halfjaarlijkse externe audits voor deze certificering staan werkomstandigheden, veiligheid en gezondheid van de medewerkers centraal. Hier leest u meer over SA8000.

  SA8000

  Eigen productie en handelswaar 


  75% 25%

  van MASCOT’s werkkleding wordt geproduceerd in onze eigen fabrieken in Vietnam en Laos

  van MASCOT’s werkkleding zijn handelsgoederen


  Ongeveer 75% van de werkkleding die we naar onze klanten sturen, wordt geproduceerd in onze eigen fabrieken in Vietnam en Laos. De rest van de producten van MASCOT (ruim 20% van de goederen die we verzenden) wordt geproduceerd volgens speciale productiemethoden, bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, sokken en kniebeschermers. Deze producten worden gemaakt op externe productielocaties die zijn gespecialiseerd in die productiemethoden. MASCOT bezoekt deze productielocaties zelf, maar heeft daarnaast erkende externe certificeringsinstanties aan zich verbonden die de fabrieken jaarlijks controleren, om zo een doorlopend hoge kwaliteit voor mens en milieu te garanderen.