SA8000

  Als een van Europa’s grootste particuliere fabrikanten van werkkleding is het belangrijk dat MASCOT de maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.

  Vietnam - Gezonde medewerkers - people eating lunch

  Naast aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid op het hoofdkantoor in Denemarken, wil MASCOT ook voldoen aan de ethische, sociale en milieuverantwoordelijkheden in de rest van de wereld, inclusief onze eigen productiefaciliteiten in Vietnam en Laos Beide fabrieken zijn SA8000 gecertificeerd.

  SA8000 is 's werelds meest toonaangevende internationale norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Dit betreft een controleerbare certificering, gebaseerd op internationale normen voor de werkomgeving zoals die zijn vastgelegd in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de rechten van de mens en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Dit karakteriseert bedrijven die waarde hechten aan de rechten en het welzijn van de werknemers. Een bedrijf dat het SA8000 certificaat heeft ontvangen garandeert naar de buitenwereld en naar de eigen werknemers een veilige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden passend bij de lokale omstandigheden.

  Vietnam - SA8000 PDF Laos - SA8000 PDF

  Voor MASCOT is het SA8000 certificaat erg belangrijk omdat we hiermee kunnen aantonen dat wij de veilige en goede arbeidsvoorwaarden bieden in onze fabrieken in Vietnam en Laos. Een veilige werkplek en goede voorwaarden voor de medewerkers verhogen de werkmoraal die, op hun beurt, weer betrouwbare samenwerkingsverbanden met onderleveranciers creëren en een verbeterde communicatie tussen de manager en de werknemer.

  Bedrijven die SA8000-gecertificeerd zijn, kunnen aantonen dat ze:

  geen gebruik maken van kinderarbeid

  geen gebruik maken van kinderarbeid

  geen gebruik maken van dwangarbeid

  geen gebruik maken van dwangarbeid

  goede werkomstandigheden bieden die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden

  goede werkomstandigheden bieden die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden

  het recht van hun werknemers om zich te verenigen in vakbonden respecteren

  het recht van hun werknemers om zich te verenigen in vakbonden respecteren

  niet discrimineren

  niet discrimineren

  geen gebruik maken van dwangarbeid

  eerlijke werktijden en lonen bieden

  Gezondheid en veiligheid

  Gezondheid en veiligheid

  een efficiënt managementsysteem hebben dat onder andere controle uitoefent op de verhouding die onderaannemers met hun werknemers hebben

  een efficiënt managementsysteem hebben dat onder andere controle uitoefent op de verhouding die onderaannemers met hun werknemers hebben

  Het SA8000 certificaat geeft aan dat het bedrijf staat achter de afschaffing van kinderarbeid. MASCOT wil zorgen voor ontwikkeling van alle medewerkers en wil hen helpen met het behouden van een goede levensstandaard. De SA8000 certificering van de MASCOT fabrieken in Vietnam en Laos legt voor zakenpartners en klanten de goede en veilige werkomstandigheden in de fabrieken vast.

  Vier jaarlijkse SA8000-audits

  De productie van MASCOT in Laos en Vietnam wordt twee keer per jaar gecontroleerd door externe partners. Een van de controles is een aangekondigd bezoek en bij de andere jaarlijkse controle komt het auditteam onverwacht. De controles worden zeer grondig uitgevoerd en duren gewoonlijk 2-3 hele dagen. Iedere keer, op iedere locatie. Bij elke controle wordt een groot aantal verschillende documenten en contracten doorgenomen en worden grondige inspecties ter plekke, gesprekken met medewerkers en checks bij vakbonden en de plaatselijke autoriteiten uitgevoerd. Daarnaast worden twee keer per jaar volledige interne audits uitgevoerd door het interne Social Performance Team van MASCOT, als check, training en voorbereiding voor de externe audits. Het certificaat wordt elke drie jaar vernieuwd.

  MASCOT neemt MVO zeer serieus

  Het SA8000 certificaat betekent niet alleen dat het bedrijf zelf zich houdt aan de vastgestelde ethische en sociale richtlijnen, maar betekent ook datdat het bedrijf eenzelfde verantwoordelijkheid verwacht van de onderaannemers. SA8000 eist dat bedrijven hun onderleveranciers controleren op hun ethische, sociale en milieuverantwoordelijkheden. MASCOT voert regelmatig controles uit op de naleving van het MASCOT-handboek en onderaannemers worden getoetst of ze handelen volgens de richtlijnen in het handboek. De SA8000 certificering betekent dat voor MASCOT een goede werkomgeving, geen kinderarbeid, gelijke rechten voor man en vrouw en eerlijk loon en goede werkomstandigheden van groot belang zijn.

  Lees het rapport van MASCOT over sociale verantwoordelijkheid in de productie

  Doorlopend controle van externe certificeringsbureaus

  Bedrijven met het SA8000 certificaat worden continu gecontroleerd door een extern internationaal certificeringsbureau. Bij MASCOT zijn wij van mening dat externe audits van belang zijn. Zodoende verzekeren wij onze klanten en partners ervan dat MASCOT werkt in overeenstemming met wat in de certificering wordt vermeld en dat MASCOT er altijd naar streeft de medewerkers de best mogelijke werkomstandigheden en werkomgeving te bieden.