Werkkleding aan het werk

    Man - Hi-vis jas - Werkkleding aan het werk

    Gedurende de ontwikkelingsfase van een nieuwe collectie werkkleding worden de toekomstige gebruikers regelmatig om hun mening gevraagd. Eindgebruikers worden zeer nauw betrokken bij de uitgebreide analyse die aan de productontwikkeling vooraf gaat.

    Daarna begint de daadwerkelijke productontwikkeling pas. Vanaf dat moment werken wij actief samen met de leden van ons testpanel bestaande uit professionals uit de branche waarvoor de kleding bedoeld is. Er worden prototypes van de kledingstukken gemaakt en de professionals dragen deze vervolgens tijdens hun werk. De kledingstukken worden dan in werkelijke werksituaties gebruikt, waar ze blootgesteld worden aan natuurlijk slijtage en regelmatig wassen. Werkelijk alles wordt getest, van de kwaliteit van het materiaal tot de functie van de kleding. Testpersonen noteren hun ervaringen over het gebruik van de kleding in een logboek.

    Onze productontwikkelaars bezoeken de testpersonen regelmatig op het werk. Ze bespreken met de testpersonen hun ervaringen met de kleding en vragen hen om suggesties om de kleding te verbeteren. Deze suggesties worden vervolgens op de tekentafel en in het laboratorium verder uitgewerkt. Vaak gaat het hierbij om ideeën voor nieuwe functies of voor aanpassingen van kwaliteit, materiaal of pasvorm. Naar aanleiding van de inbreng van de testpersonen worden nieuwe prototypes gemaakt. Dit proces wordt net zo vaak herhaald tot het perfecte resultaat, dat voldoet aan zowel de eisen van de doelgroep als aan de hoge kwaliteitseisen van MASCOT, is bereikt. Pas als de kleding door de professionals is goedgekeurd, wordt deze grootscheeps in productie genomen. Voor ons is dat de essentie van TESTED TO WORK.