Fair Wear Foundation

  MASCOT is in 2019 als eerste bedrijf uit Denemarken lid geworden van de Fair Wear Foundation. Samen met ongeveer 80 andere Europese textielbedrijven, die samen bijna 140 merken vertegenwoordigen, zet MASCOT zich via Fair Wear in om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten en om goede en veilige banen te creëren in de textielfabrieken overal ter wereld.

  Fair Wear Foundation-logo

  Door lid te worden van de Fair Wear Foundation onderstreept MASCOT dat duurzame oplossingen en goede werkomstandigheden niet alleen een natuurlijk onderdeel van ons eigen bedrijf moeten zijn. Dit zijn zaken die binnen de volledige textielindustrie voorop moeten staan. Op de website van Fair Wear vindt u onder andere onze laatste Brand Performance Check en de score die we bij de meest recente controle hebben behaald.

  Fair Wear Foundation

  Eigen fabrieken en externe leveranciers

  In de eigen fabrieken van MASCOT in Vietnam en Laos zijn goede werkomstandigheden een natuurlijk onderdeel van het dagelijks werk, getuige de SA8000-certificering van al onze fabrieken. We hebben ook een eigen HR-team in Vietnam dat zorgdraagt voor goede wervingsprocedures en goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. Met onze eigen productiefaciliteiten hebben we bovendien volledig overzicht over de productie, en kunnen we zelf de kwaliteitscontrole van al onze werkkleding en accessoires uitvoeren. Bij onze samenwerking met Fair Wear richten we ons vooral op het zorgen voor goede werkomstandigheden in de fabrieken die niet van onszelf zijn en waar MASCOT een beperkt aantal artikelen inkoopt. Daarbij werken wij via Fair Wear samen met andere textielmerken die ook artikelen bij die fabrieken kopen. Met een actief lidmaatschap van de Fair Wear Foundation geven we aandacht aan een goede werkomgeving en goede werkomstandigheden voor de volledige textielindustrie.

  Lees meer over de MVO-certificering van SA8000

  De producten krijgen vorm-seamstress-Laos

  Goede samenwerkingspartners

  MASCOT produceert zelf meer dan 70% van alle artikelen in de vier eigen fabrieken met SA8000. De overige artikelen worden geproduceerd door externe producenten met wie we een goede en langdurige samenwerking hebben. De externe productie is vooral voor accessoires zoals kniebeschermers en riemen, en voor schoenen, T-shirts, polo's en sweaters. Dat zijn producten die vaak worden gemaakt met een speciale productiemethode of machine en die we daarom niet met de naaimachines van onze eigen fabrieken kunnen maken. Bij MASCOT willen we deze goede samenwerking met onze externe producenten graag verder ontwikkelen en tegelijkertijd bijdragen aan het creëren van goede werkomstandigheden in hun fabrieken. Daarbij beschouwen we ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation als een belangrijk samenwerkingsverband om dat doel te bereiken.

  De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen - logo

  Wereldwijde partnerschappen en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

  Bij MASCOT werken wij aan alle 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Ons lidmaatschap van de Fair Wear Foundation is een voorbeeld van ontwikkelingsdoel 17, dat gaat over wereldwijde partnerschappen. Bij MASCOT zijn we ervan overtuigd dat uitdagingen het beste opgelost kunnen worden met gemeenschappelijke competentie, daarom zien wij een groot potentieel in de samenwerking met Fair Wear. Als wereldwijd textielbedrijf hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen en milieu, zowel op productielocaties als in de rest van onze toeleveringsketen. Voor ons is die verantwoordelijkheid vanzelfsprekend. Bij MASCOT willen we met onze textielproductie fatsoenlijke banen bieden om zo bij te dragen aan het uitbannen van armoede en honger en om te zorgen voor gezondheid en welzijn.

  Kom meer te weten

  Controle zorgt voor begrip

  Met het lidmaatschap van Fair Wear willen we de aandacht die wij schenken aan milieu en medewerkers graag verspreiden naar andere bedrijven in de textielindustrie. De Fair Wear Foundation werkt aan het vinden van oplossingen voor problemen waarvan anderen denken dat ze niet kunnen worden opgelost. Een van de kerngebieden van Fair Wear is een nieuwe standaard stellen voor de textielproductie, een concept dat "A new normal" wordt genoemd. Ze willen een verandering in de textielindustrie teweegbrengen, zodat alle medewerkers weten wat hun rechten zijn wat betreft veilig en waardig werk met fatsoenlijk loon. Die gedachtegang volgen wij bij MASCOT. Wij sluiten geen compromissen als het gaat om de werkomstandigheden voor degenen die onze artikelen produceren.

  Arbeidsnormen

  De basis voor de samenwerking tussen de Fair Wear Foundation en MASCOT zijn acht punten die afkomstig zijn uit de ILO-verdragen en de verklaring van de rechten van de mens van de VN. Deze acht punten moeten de rechten van medewerkers veilig stellen.

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Geen gedwongen werk

  Geen gedwongen werk

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Geen discriminatie op de werkvloer

  Vrij heid om je aan te sluiten bij een vakbond en te onderhandelen

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Geen kinderarbeid

  Geen discriminatie op de werkvloer

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Vrij heid om je aan te sluiten bij een vakbond en te onderhandelen

  Geen kinderarbeid

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Betaling van een leefbaar loon

  Betaling van een leefbaar loon

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Redelij ke werktij den

  Redelij ke werktij den

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Een gezonde en veilige werkomgeving

  Een gezonde en veilige werkomgeving

  Fair Wear Foundation-Arbeidsnormen-Een wettelij k bindend arbeidscontract

  Een wettelij k bindend arbeidscontract

  Door het lidmaatschap van Fair Wear verplicht MASCOT zich als bedrijf om een deel van de verantwoordelijkheid te dragen voor het verbeteren van de arbeidsnormen in de textielindustrie. Dat is een verantwoordelijkheid die wij met plezier en zeer doelbewust nemen.

  De producten krijgen vorm-seamstress-Vietnam