EN 61482

(1-2-testmethode, boxtest)
EN 61482Producten van MASCOT die zijn gecertificeerd volgens EN 61482-2 beschermen de gebruiker tegen korte blootstelling aan een elektrische vlamboog.

EN 61482-2 is de norm voor veiligheidskleding die wordt gebruikt in situaties waar er gevaar is van blootstelling aan een elektrische vlamboog. EN 61482 omvat twee testmethoden, waarbij de producten van MASCOT worden getest met testmethode 2, de boxtest. Veiligheidskleding die is gecertificeerd volgens EN 61482-2 is dus getest met een rechtstreekse vlamboog op een begrensd gebied. Testmethode 2 omvat geen bescherming tegen elektrische schokken. Veiligheidskleding die is gecertificeerd volgens EN 61482-2 en die is getest volgens testmethode 2 kan worden ingedeeld in twee klassen, waarbij klasse 2 de beste bescherming aangeeft.

Producten ()

Het is belangrijk om te benadrukken dat veiligheidskleding met EN 61482-2 alleen is gecertificeerd en getest met betrekking tot de boxtest. Dat betekent dat de producten niet zijn gecertificeerd voor situaties waarin de gebruiker zich langere tijd in een gebied met een hoog risico bevindt. EN 61482-2 volgens testmethode 2 test veiligheidskleding uitsluitend volgens de boxmethode aan de voorkant van de kleding op een begrensd gebied en gedurende een korte periode.
De producten van MASCOT die zijn gecertificeerd volgens deze norm, zijn uitsluitend getest met testmethode 2. Dat betekent dat de veiligheidskleding alleen geschikt is voor korte blootstelling aan een elektrische vlamboog op een begrensd gebied van de kleding.

Deze norm vervangt de oudere norm ENV 50354.