MASCOT® WORKWEAR

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

MASCOT is de grootste particuliere werkkledingfabrikant van Europa. Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. MASCOT wil niet alleen een winstgevende onderneming zijn, maar wij willen ook onze ethische en maatschappelijke verplichtingen nakomen, evenals onze verplichtingen ten opzichte van het milieu.

Gedragscode
MASCOTs bedrijfsvoering is gebaseerd op de internationale gedragscode 'Code of Conduct'. In deze code worden een aantal internationale, fundamentele principes voor ethisch en verantwoord gedrag wereldwijd beschreven.

Documentatie van maatschappelijk verantwoord ondernememen
De MASCOT fabrieken in Vietnam en Laos zijn SA 8000 gecertificeerd. Dit certificaat is het bewijs dat MASCOT een veilig en zeker arbeidsklimaat handhaaft. Bedrijven met het SA 8000-certificaat moeten kunnen aantonen en bewijzen dat er geen gebruik gemaakt wordt van kinder- of dwangarbeid, dat werknemers goede werkomstandigheden hebben, eerlijke werktijden en lonen geboden worden, aangepast aan de lokale omstandigheden, dat werknemers het recht hebben zich in vakbonden te organiseren en dat ze een efficiënt managementsysteem hebben dat controle uitoefent op de werkomstandigheden van het personeel van onderleveranciers.

Vanaf de dag dat de fabriek in Vietnam haar deuren opende, wordt het op Europese wijze bestuurd en gelden er Europese arbeidsnormen, waaronder het recht op een zorgverzekering, het recht op vakbondsorganisatie, gratis toegang tot het gezondheidscentrum, gratis maaltijden en een veilige werkomgeving. De implementatie van de gestructureerde bedrijfsvoering die de SA 8000-normering voorschrijft, betekende voor MASCOT slechts een formalisering van de bestaande arbeidsomstandigheden. Lees meer over SA 8000.

De plaatselijke gemeenschap
Zoals het een echt familiebedrijf betaamt, vindt MASCOT, gevestigd in de Deense plaats Silkeborg, het belangrijk om lokaal een actieve bijdrage te leveren en een verscheidenheid aan activiteiten en organisaties te steunen. Daarom is MASCOT momenteel hoofdsponsor van de Silkeborgse voetbalclub Silkeborg IF (SIF).

 
Mascot International B.V. · Rijksweg 79 · NL - 1411 GE Naarden · Tel. +31 (0) 35 702 35 35 · Fax +45 8724 4741 · NL 8125.97.515.B01

Mascot International B.V.
Rijksweg 79
NL - 1411 GE Naarden

Tel. +31 (0)35702 3535
Fax +45 8724 4741
NL 8125.97.515.B01