MASCOT® WORKWEAR

MASCOT Laos helemaal bovenaan met maatschappelijke normen

5. oktober 2016
Na een maandenlange voorbereiding is MASCOT Laos nu gecertificeerd volgens SA 8000. Het is daarmee het eerste bedrijf in Laos dat voldoet aan de nieuwe aangescherpte criteria in SA 8000/2014.

De onafhankelijke controleurs van British Standards waren vol lof toen ze het bedrijf ter afsluiting nog eens op alle details controleerden: “We hebben in Laos nog nooit een bedrijf op dit hoge niveau gezien. Dit is heel erg positief”, zei de leider van het team van controleurs, Nguyen Thu Ha, bij zijn presentatie.

 
   

De controleurs hebben gedetailleerd gekeken naar alle activiteiten van het bedrijf: salarissen en werkomstandigheden, veiligheid op alle afdelingen, HR-administratie en niet in de laatste plaats de educatieve inspanningen van het bedrijf.

Met betrekking tot de nieuwe, aangescherpte regels is het bedrijf onder andere verplicht een zogenaamd Social Performance Team op te zetten dat de taak heeft om voortdurend te controleren of het bedrijf zich aan zijn verplichtingen houdt. Het team werkt onafhankelijk van de bedrijfsleiding en heeft onder andere een mandaat om voorstellen voor verbetering te doen. Bij disputen heeft het team het recht de zaak voor te leggen aan de onafhankelijke SA8000-controleurs.

In de nieuwe regels ligt ook een veel sterkere nadruk op discriminatie: Het bedrijf heeft een bijzondere verplichting om hierop te letten en maatregelen te nemen als op de werkplek discriminatie plaatsvindt op basis van geslacht, ras, seksualiteit enz. 
 

Aanverwante links

 
Mascot International B.V. · Rijksweg 79 · NL - 1411 GE Naarden · Tel. +31 (0)35 7023535 · Fax +45 8724 4741 · NL 8125.97.515.B01

Mascot International B.V.
Rijksweg 79
NL - 1411 GE Naarden

Tel. +31 (0)35702 3535
Fax +45 8724 4741
NL 8125.97.515.B01