MASCOT® WORKWEAR

MASCOT neemt buitengewone maatschappelijke verantwoordelijkheid

30. oktober 2013
Status sinds instorting Rana Plaza:
Ongeveer 6 maanden geleden stortte in Bangladesh een gebouw in. Het gebouwencomplex Rana Plaza bood plaats aan diverse textielbedrijven. Meer dan 1.100 mensen kwamen om het leven.

MASCOTs rol
In de eerste tijd na de de instorting wisten wij niet dat MASCOT goederen had gekocht die in Rana Plaza waren geproduceerd, omdat de leverancier niet dezelfde naam heeft als het gebouw. Nadat wij door de pers waren benaderd (een verslaggever vond een label uit een geannuleerde bestelling uit 2011), kwamen wij erachter dat een bedrijf in het gebouw een paar jaar eerder een aantal proefbestellingen voor ons had geproduceerd. Dit betrof in totaal minder dan 10 proefbestellingen, waarvan de laatste in 2011 werd gemaakt. De laatste proefbestelling werd geplaatst in 2011. Deze was, net als de voorgaande, niet naar tevredenheid uitgevoerd en daarom werd de samenwerking gestopt.

MASCOT heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid
Na de instorting heeft de ILO (International Labour Organization) in Genève twee bijeenkomsten over compensatie van de overlevenden georganiseerd. De eerste bijeenkomst werd door MASCOTs advocaat bijgewoond om MASCOTs juridische verantwoordelijkheid te onderzoeken. Al snel werd duidelijk dat MASCOT geen juridische verantwoordelijkheid had.

Oprichting van een fonds
MASCOT wilde echter graag de slachtoffers en overlevenden helpen en daarom heeft MASCOTs directeur deelgenomen aan de tweede bijeenkomst in Genève. Tijdens deze bijeenkomst werd een model geschetst voor een fonds dat de slachtoffers en nabestaanden kan helpen. De deelnemende bedrijven vonden het belangrijk dat het geld in het fonds op de juiste plaats terecht komt.

Zes maanden salaris voor de werknemers
Een van de bedrijven die in de fabriek produceerde op het moment van de instorting, heeft na de tragedie zes maanden salaris betaald aan alle werknemers in de fabriek in Rana Plaza. Hierdoor konden de deelnemende bedrijven op de bijeenkomst in Genève zien dat er directe hulp werd gegeven aan de slachtoffers en nabestaanden. Deze directe hulp is belangrijk omdat het oprichten van het fonds zeer bewerkelijk en tijdrovend is. In verbinding met het oprichten van het fonds zullen alle overlevenden en nabestaanden worden geïnterviewd. Hiervoor zijn onder andere iPad toepassingen ontwikkeld die de data kunnen verwerken en bijhouden, waaronder de mate van blijvend letsel. Het doel is om de financiële middelen zo eerlijk mogelijk verdelen. Het proces is al enige tijd in volle gang.

Buitengewone donatie
Ondanks dat er voor MASCOT een aantal jaren geleden uitsluitend een paar proefbestellingen in een klein deel van de fabriek zijn geproduceerd, heeft MASCOT er voor gekozen om een zes-cijferig bedrag in kronen te doneren aan de slachtoffers en nabestaanden. Het bedrag zal zodra het fonds is opgericht uitbetaald worden. Met deze donatie kiest MASCOT er voor om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen - in een land waar een groot deel van de wereldwijde textielproductie plaats vindt.

 
 
Mascot International B.V. · Rijksweg 79 · NL - 1411 GE Naarden · Tel. +31 (0)35 7023535 · Fax +45 8724 4741 · NL 8125.97.515.B01

Mascot International B.V.
Rijksweg 79
NL - 1411 GE Naarden

Tel. +31 (0)35702 3535
Fax +45 8724 4741
NL 8125.97.515.B01